Privacy beleid B&B Zathe De Spieker

Bed and Breakfast Zathe De Spieker (Zathe De Spieker) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens
www.bedandbreakfastfriesland.eu
Aenkommewei 4
8735 HH Itens
0515333820
info@despieker.eu

Marleen van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van Zathe De Spieker. Zij is te bereiken via info@despieker.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zathe De Spieker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam, achternaam, m/v
– Telefoonnummer
– E-mailadres (indien geen e-mailadres voorhanden, de adresgegevens)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zathe De Spieker verwerkt persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een reserveringsaanvraag dan wel reservering.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zathe De Spieker neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zathe De Spieker) tussen zit.

Op de website van Zathe De Spieker wordt gebruik gemaakt van de reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij Zathe De Spieker. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, m/v, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
– het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
– het versturen van een reviewverzoek.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijzen wij je door naar de Privacyverklaring van Bedandbreakfast.nl.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Zathe De Spieker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zathe De Spieker verkoopt en verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zathe De Spieker gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@despieker.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zathe De Spieker zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Zathe De Spieker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zathe De Spieker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@despieker.eu.